Gå til hovedinnhold

NKROP

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) skal jobbe for å heve kvaliteten på tjenestene til personer med samtidig rus og psykiske lidelser.

NKROP