Vil gripe inn tidlig

DIAGNOSTISERE: Professor Andrew Chanen fra Melbourne University mener behandlere bør stille diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse også når pasienten er under 18 år. FOTO: FRØY LODE WIIG

Vil gripe inn tidlig

– Vi må tørre å diagnostisere unge mennesker med personlighetsforstyrrelse slik at de kan få den hjelpen de trenger, sa professor Andrew Chanen da han deltok på Schizofrenidagene i november. 

Mange behandlere kvier seg for å diagnostisere personlighetsforstyrrelser hos unge mennesker, sa den australske professoren Andrew Chanen da han gjestet den nordiske konferansen om schizofreni i Stavanger i begynnelsen av november. Chanen er grunnlegger og leder av HYPE-programmet i Melbourne, som legger vekt på tidlig intervensjon hos ungdom med borderline personlighetsforstyrrelse (BPD). 

Økt risiko for rusmisbruk

Flere studier har vist at unge mennesker med personlighetsforstyrrelser har økt risiko for rusavhengighet. Det er en særlig sterk sammenheng mellom borderline-, narsissistisk- og antisosial personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk.

– Som gruppe har pasienter med borderline personlighetsforstyrrelse høy dødelighet og dårlige levekårsutsikter. Derfor burde vi gripe inn i tidlig, fremholdt Chanen.

«Aldersgrense» for diagnose

I praksis er det svært sjelden at ungdom under 18 år får diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse, også i Norge. Noen behandlere kan oppleve det vanskelig å skille BPD fra «vanlig» ungdomsoppførsel, mens andre kan være bekymret for stigma knyttet til diagnosen. Professor Chanen minnet om at BPD skiller seg fra normal tenåringsoppførsel i omfanget og alvoret i problemene, og han var sterkt uenig i «aldersgrensen» for BPD.

– Det skjer ikke noe magisk ved 18-års alder som gjør at pasienten da kan få diagnosen, poengterte den australske professoren.

Store vansker

Han understreket at BPD er en lidelse som oppstår i ungdomsårene og at sykdommen er assosiert med en rekke psykososiale vansker, for eksempel bor én av tre ungdommer med BPD ikke lenger sammen med foreldrene ved 16-års alder og medianalderen for å begynne å røyke blant ungdom med BPD er 12 år. Innen pasienter med BPD er 40 år gamle, har de kroniske sykdommer forbundet med røyking, rusmisbruk og mangelfull seksualhelse.

– Hvis dere lurer på hvor mange av de voksne pasientene med alvorlige helse- og psykososiale problemer kommer fra, let blant ungdom med BPD. Men i stedet for å stille diagnosen tidlig, gir vi ungdommen antidepressiva, sa Chanen.

Behandling fungerer

Professoren minnet om at det er fullt mulig å behandle ungdom med BPD. HYPE-programmet bruker en modifisert form for Cognitive Analytic Therapy (CAT) i sin behandling, men andre metoder har også vist god effekt, fortalte Chanen. Han mente det viktigste var å velge et behandlingsopplegg med en klar tidsavgrensning. Pasienter i HYPE-programmet får 16 behandlingstimer, vanligvis fullføres intervensjonen i løpet av 7-9 måneder.       

– Sier du til en pasient med BPD at han eller hun skal gå i terapi i to år, vil du aldri se vedkommende igjen. Det er i BPD-lidelsens natur at pasientene ikke møter opp og skulker avtaler. Det må vi godta, i hvert fall i begynnelsen av behandlingen, mente Chanen.

Les artikkel av Andrew Chanen om forebygging og tidlig intervensjon ved borderline personlighetsforstyrrelse

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no