• Færre årsverk innen rus i kommunene

  Det var en tre prosent nedgang i antall årsverk innen kommunalt rusarbeid fra 2012 til 2013, viser ny rapport fra Helsedirektoratet. Klart flest årsverk er knyttet til oppfølging i bolig.

 • Svikt i tilbudet til ROP-pasienter i Hedmark

  Åtte av ni Hedmark-kommuner bryter lover og forskrifter når det gjelder tjenester til mennesker med ROP-lidelser, viser et tilsyn Fylkesmannen nylig har gjennomført.  

 • Deler erfaringer fra praksis

  – For å kunne gi pasientene et reelt tilbud må vi gå utover rammene for tradisjonell behandling, mener psykiater Lars Linderoth. Hør hans innslag om terapeutiske utfordringer i møte med pasienten.

 • Kommunal hjelp til pårørende

  På pårørendekonferansen i Oslo fortalte representanter for Oslo, Sarpsborg og Stavanger om hvordan de jobber for å gjøre hverdagen enklere for pårørende. Tilgjengelighet, e-opplæring og verktøykasse er nøkkelord.

Aktuelt

Kartleggingsverktøy

Bokomtaler

 • Et overdiagnostisert liv

  Er vi i ferd med å sette en diagnose på alt? Spørsmålet belyses i en ny bok som vakte stor debatt da den ble utgitt i Danmark.

 • Ut av uroen

  Menn forteller om sine destruktive mønstre, frustrasjon og uro – og hvordan de har lært seg å håndtere det.

Kurs og konferanser