Nyheter

 • Ut fra fengsel – til hva?

  Sosialt nettverk må på plass for å unngå at nylig løslatte går tilbake til både rus og kriminalitet, mener fengselsleder.

 • Må ikke glemme jentene med ADHD

  En stor, dansk undersøkelse viser at ADHD er en like stor risikofaktor for rusavhengighet hos både gutter og jenter. Jenter går stillere i dørene, og kan lett bli glemt, advarer forskere.

 • Vil ha trening inn i rusbehandlingen

  Ruspasienter har økt risiko for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer, men intensiv trening kan ha stor positiv effekt på deres fysiske helse, viser et norsk forskningsprosjekt. Eksperter vil ha obligatorisk trening i rusklinikkene.

 • Tilbyr rusfrie rehabiliteringsboliger

  M100 i Stavanger er et botilbud for personer som nylig er utskrevet fra langtidsbehandling i TSB. Målet er å bedre overgangen fra institusjon til egen bolig.

Kartleggingsverktøy

Aktuelt

Litteraturnytt

Kurs og konferanser