• Må ta tak i personlighetsforstyrrelser ved ruslidelser

  Rundt halvparten av pasienter med personlighetsforstyrrelse har en ruslidelse i tillegg. Overlege Øyvind Urnes fra NAPP mener det er personlighetsforstyrrelsen som avgjør hvordan det går med pasienten, ikke ruslidelsen.

 • Ny generasjonsprofil krever nye rustiltak

  Den oppvoksende slekt drikker ikke, røyker ikke, ruser seg ikke. Stort sett. Forebyggende tiltak som tidligere var rettet mot ungdom må nå vris mot de eldre, mener forskere.

 • Mot ny klassifikasjon av personlighetsforstyrrelser?

  Personlighetsforstyrrelser er blant de vanligste psykiske lidelsene, men går likevel ofte uoppdaget. Nå foreslår forskere å tenke nytt rundt diagnostisering.

 • Den utfordrende offer-rollen

  – Offer-rollen er et hinder for personlig vekst og mental helse. Dessverre er offer-mentalitet svært vanskelig å utfordre i terapirommet, sa psykologspesialist Christian Schlüter på Schizofrenidagene i Stavanger.

Aktuelt

Kartleggingsverktøy

Litteraturnytt

 • Innføring i kognitiv miljøterapi

  En ny lærebok gir profesjonsstudenter innføring i kognitiv miljøterapi.

 • Vanskelig barndom på helsa løs

  Tredje utgave av boka Hvordan krenkede barn blir syke voksne er oppdatert med ny forskning og ny kunnskap om hvordan vonde og vanskelige erfaringer i barndommen kan gi helseplager i voksen alder.

Kurs og konferanser