• Gode skussmål for Rusakuttmottaket ved OUS

  «Rusakuttmottaket er en vellykket etablering og et godt akuttilbud,» konkluderer en evaluering som er gjort av mottaket ved OUS. Men i snitt var kun 8 av 13 senger belagt i fjor.

 • Tenk fellesskap i behandling av traumer

  For traumatiserte pasienter fra andre kulturer kan det være vel så viktig å finne sin plass i fellesskapet som å bli et mer selvstendig individ. Det kan ha viktige implikasjoner for praksis, mener psykolog Akiah Ottesen Berg.

 • Hva kan hjelpe pårørende?

  Støttegrupper, kurs og opplæring kan ha stor effekt på pårørendes livssituasjon, viser ny systematisk oversikt. Forskerne anbefaler at pårørende til pasienter med alvorlig psykisk lidelse får eget behandlingstilbud.

 • Samhandling for ungdom

  Bærum kommune har etablert et eget samhandlingsteam for unge mellom 13-25 år. Siden oppstart i fjor har over 100 unge brukere fått hjelp fra teamet.

Aktuelt

 • ROP tilbyr støtte til videreutdanning

  Kompetansetjenesten ROP ønsker å dekke studieavgiften for inntil fire studieplasser ved medforskerstudiet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Tilbudet gjelder kun organisasjonene som er medlem i ROPs Ekspertråd.

 • Avliver flink-pike myte

  Det er ikke flinke unge piker som strever mest, viser årets Ungdata-rapport. Ungdom som strever på én arena, sliter ofte på flere områder.

Kartleggingsverktøy

Litteraturnytt

 • Barn som pårørende

  Hvordan kan helsepersonell ivareta barn som pårørende på best mulig måte? En ny bok skisserer tiltak på flere nivåer.

 • Trygge sirkler

  Den nye boken Trygghetssirkelen gir en solid innføring i tilknytningsteori, og forklarer hvordan man kan bruke teorien for å hjelpe barn og foreldre som strever.

Kurs og konferanser