• Sug etter facebook

  En ny, amerikansk studie antyder at bruk av sosiale medier både er avhengighetsskapende og kan knyttes til problematisk rusbruk og dårlig impulskontroll. Norsk forsker advarer mot å mistolke overdreven bruk av sosiale medier som avhengighet.

 • Forskjell på gammel og ung?

  En ny studie peker på vesentlige forskjeller mellom yngre og eldre personer med ROP-lidelser. Forskjellene bør gjenspeiles i behandling, mener forskerne. Norske fagfolk advarer mot å stakkarsliggjøre de eldre.

 • Psykisk syke lever kortere

  Mennesker med alvorlige psykiske lidelser lever rundt 20 år kortere enn resten av befolkningen, mye grunnet somatiske sykdommer som kan forebygges, skriver ROP-leder Lars Lien i en kronikk i Tidsskriftet.

 • Blokkerer russug

  Norske forskere er de første i Europa som gjennomfører en studie av naltrekson som behandling av heroinavhengighet. Studien sammenligner naltrekson med dagens standardbehandling.

Aktuelt

 • Mer nyansert syn på cannabis

  I dag vet vi at cannabis kan ha både negative og positive helseeffekter. Men medisinsk bruk av cannabis bør ikke brukes som argument i legaliseringsdebatten, mener forskningsleder Jørgen Bramness.

 • Rusutløste psykoser må følges opp

  «Rusutløst psykose» er ikke god nok grunn til å skrive ut pasienter uten oppfølging, mener forskere ved SERAF. Risikoen er stor for at pasienten har eller utvikler en schizofrenilidelse.

Kartleggingsverktøy

Bokomtaler

 • Ut av uroen

  Menn forteller om sine destruktive mønstre, frustrasjon og uro – og hvordan de har lært seg å håndtere det.

 • Når det som ikke skal skje, skjer

  Teolog Terje Mesel undersøker hvordan helsearbeidere opplever det når noe går galt i pasientsituasjonen.

Kurs og konferanser