• Sykepleie på hjul

  Sykepleiere fra Fransiskushjelpen i Oslo har arbeidsplass i en sølvgrå varebil. Sykepleie på hjul yter oppsøkende helsehjelp til rusavhengige og prostituerte i hovedstaden.

 • Barndommen satt dype og syke spor

  Wendy Pollack vokste opp med en mor som drakk og slo. Hun deler sin historie om hvordan det er å vokse opp i en familie med rus.

 • Ulik hverdag i ACT/FACT-team

  Psykologene Eirik Jahr i FACT-Vinderen og Lena Slettli Gundersen i ACT-Tromsø har lik stilling, men helt forskjellig arbeidsdag. De var to av dem som utvekslet erfaringer på den andre opplæringssamlingen i ACT/FACT-metoden i Oslo i september.

 • Krevende juss for ACT-team

  De juridiske utfordringene står i kø for ansatte i ACT-team, sier Kristoffer Lein Staveli, teamleder for ACT-Tiller.

Aktuelt

 • Ny kunnskap om personlighetsforstyrrelser

  Personlighetsforstyrrelser er blant de vanligste psykiske lidelsene, men kunnskap om årsaker og behandling av lidelsene spriker. Tre artikler i The Lancet oppsummerer hva forskning viser så langt.

 • Overopphetet debatt

  Den norske cannabisdebatten er «lett antennelig», oppsummerer professor Jørgen G. Bramness i Nytt Norsk Tidsskrift. Han etterlyser en mer nyansert diskusjon om cannabis.

Kartleggingsverktøy

Litteraturnytt

 • Barn som pårørende

  Hvordan kan helsepersonell ivareta barn som pårørende på best mulig måte? En ny bok skisserer tiltak på flere nivåer.

 • Trygge sirkler

  Den nye boken Trygghetssirkelen gir en solid innføring i tilknytningsteori, og forklarer hvordan man kan bruke teorien for å hjelpe barn og foreldre som strever.

Kurs og konferanser