• Bolig alene er ikke nok

  Botrening er en sentral del av behandlingen ved Tyrili, men bolig alene er ikke nok, understreker prosjektleder Alf Sandve. Han etterlyser mer støtte fra kommunene til arbeid og sosialt nettverk for personer som nettopp har avsluttet rusbehandling.   

 • Ny ROP-doktorgrad: Rusmiddelbruk hos personer med psykoselidelse

  ROP-stipendiat Henning Pettersen disputerte 8. mai. Hans doktorgrad undersøker hvordan personer med psykoselidelse opplever å bruke rusmidler, og hvilke erfaringer de har med oppsøkende behandling.

 • Deler erfaringer fra utredning

  – Hva var utredning og hva var behandling? For meg gled det over i hverandre, fortalte Arild Knutsen på erfaringsseminar om utredning i TSB.

 • De vet best hvor skoen trykker…

  Fire ungdommer fra Forandringsfabrikken med klar tale til Helse-Norge om hvordan psykisk helsevern og barnevern kan bli bedre.

Aktuelt

 • Flere skal dømmes til behandling

  Forsøket med Narkotikadomstoler har gitt gode resultater. Nå vil stortingsflertallet gjøre ordningen permanent og opprette flere domstoler, skriver Aftenposten.

 • Artikkel-pris til ROP-ansatt

  Forsker og hudlege Florence Dalgard, som er tilknyttet ROP-tjenesten, har vunnet pris for en artikkel om de psykologiske effektene av hudsykdom.

Kartleggingsverktøy

Bokomtaler

Kurs og konferanser