• Hjelperne på gata

  Når nøden er størst er hjelpen nærmest på Jernbanetorget i Oslo. Hver onsdag fra 18-20 står 10-15 frivillige klare med soveposer, toalettartikler, klær og mat til hjemløse rusavhengige.

 • Kortvarige alko-intervensjoner har liten effekt

  En ny metaanalyse har dårlige nyheter til alle som tror at korte, forebyggende tiltak kan få flere til å søke videre behandling. Forskningsleder Sverre Nesvåg mener man må revurdere screeningtiltak.

 • Fanger opp de aller dårligste

  Lasso-prosjektet ved Dalsbergstiens Hus i Oslo er blitt en fast ordning for alle som faller utenfor den ordinære LAR-behandlingen. 

 • Flest kvinner tvangsinnlegges til rusbehandling

  Selv når gravide holdes utenfor, utgjør kvinner 53 prosent av alle som tvangsinnlegges til rusbehandling. – Kvinner er overrepresentert i tvangsapparatet, påpeker jusprofessor Karl Harald Søvig.

Aktuelt

Kartleggingsverktøy

Litteraturnytt

Kurs og konferanser