Nyheter

 • Erfaringer med recovery-verksted i Asker

  Siden begynnelsen av 2014 har Asker kommune hatt recovery-verksted hvor fagfolk og brukere møtes for å diskutere aktuelle tema. Rådgiver Marielle Andersen deler erfaringer fra prosjektet.

 • Altoverskyggende tvang

  − For pasientene ser det ut til at opplevelsen av tvang er altoverskyggende. De forteller om «et liv på vent», sier doktorgradsstipendiat Bjørn Stensrud. Han har undersøkt hvordan ulike parter opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

 • Hvordan oppleves tvungent psykisk helsevern?

  Et nytt doktorgradsprosjekt har undersøkt hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell opplever tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Manglende medvirkning, lite informasjon og konflikt rundt medisinering er blant temaene som nevnes.  

 • Praktisk hjelp gjør TUD lettere å godta

  Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) kan være mer akseptabelt for pasienter dersom de mottar andre tjenester og praktisk hjelp med bolig, økonomi og sosialt liv i tillegg, viser ny studie fra ROP-forsker Hanne Kilen Stuen.

Kartleggingsverktøy

Aktuelt

 • Debatt om medisinfrie behandlingstilbud

  Fra 1. juni skal alle helseforetak ha et medisinfritt behandlingsalternativ til personer med alvorlige psykiske lidelser. Tiltaket er blitt diskutert i media den siste tiden. ROP-leder Lars Lien er blant dem som har engasjert seg i debatten.  

 • Samtalehuset faglig oppdatert

  Samtalehuset på nettstedet snakkomrus.no har blitt faglig oppdatert, og tilpasset siste nytt i motiverende intervju. Samtalehuset er også utvidet med en god del referanser til bøker, lenker og nyttige videoer.

Litteraturnytt

 • Ny bok om bedringshistorier

  I den nye antologien Et bedre liv deler tretten mennesker sine erfaringer med rus og psykiske lidelser, og hva som måtte til for at de skulle få en bedre hverdag.

Kurs og konferanser