Læringssafari

Ulike måter å bruke verktøyene på

Kartleggingsverktøyene kan brukes på ulike måter. Hva som vil fungere best vil avhenge av personen selv, situasjonen og relasjonen mellom deg og den som skal kartlegges.


 

I videoteket finner du veiledningsfilmer om hvordan kartleggingsverktøyene kan brukes som en ramme for en god samtale.