Læringssafari

De fem kartleggingsverktøyeneDe fem kartleggingsverktøyene (AUDIT, DUDIT, TWEAK, Alcohol-E, DUDIT-E), fylles ut av personen selv eller i samtale med fagpersonen. Basert på svarene beregnes det en skåre. De elektroniske versjonene av kartleggingsverktøyene skåres automatisk. De papirbaserte versjonene skåres av fagpersonen i henhold til skåringsinstruksjonen. 

 

Kartleggingsverktøyene synliggjør personens bruk av rusmidler og opplevelse av rusmiddelets funksjon. Ingen av kartleggingsverktøyene er diagnostiske verktøy. Tre av verktøyene (AUDIT, DUDIT og TWEAK) brukes for å identifisere rusproblemer (risikofylt bruk, skadelig bruk/misbruk og avhengighet). De to andre verktøyene (Alcohol-E og DUDIT-E) skal brukes når personen har et identifisert rusproblem, for å utrede positive og negative sider ved bruken av rusmidlet og eventuelle ønsker om endring.

Synspunkter på bruk av kartleggingsskjema