Læringssafari

Tiltak med tilleggskrav

 

Selv om det finnes en rekke tiltak personer med rusmiddelproblemer fritt kan benytte seg av eller selv søke seg inn til, er det også mange oppfølgings- og behandlingstiltak med tilleggskrav om henvisning/søknad fra andre enn personen selv. Dette gjelder primært for tiltak i spesialisthelsetjenesten, men det stilles også slike krav til noen tiltak i kommunen/NAV   

 

Klikk deg inn på boksene under for mer informasjon om slike tiltak: