Læringssafari

Kommune/NAV

Ofte vil det være Sosialtjenesten som har et spesielt ansvar for å føle opp personer med rusmiddelproblemer i kommunene. I noen kommuner er sosialtjenesten organisert inn i det kommunale tjenestetilbudet, mens i andre kommuner er sosialtjenesten en del av NAV systemet. I flere kommuner er også rus- og psykiatritjenesten slått sammen. Sosialtjenesten er også en viktig arena for å identifisere eventuell problematisk bruk av rusmidler.

 

Foruten sosialtjenesten har også Fastleger et særskilt ansvar for å identifisere personer med rusproblemer og gi oppfølging til disse på forskjellige måter.

 

Den øvrige Kommunale Helse- og Omsorgstjenesten og andre sektorer i kommunen har også et ansvar for å kartlegge bruk av rusmidler og gi oppfølging til personer med rusmiddelproblemer.

 

 

Mer informasjon om tiltak i kommunen/NAV får du her: