Læringssafari

Andre tiltak

Alle øyeblikkelig hjelptjenester i Norge, er tilgjengelige for personer mer rusmiddelproblemer og deres pårørende. Eksempler på slike akuttjenester er:

  • 113. Medisinsk nødssentral
  • Legevakt
  • Fastlege
  • Psykiatriske ambulante akutteam (ved distriktpsykiatriske sentre)
  • Barnevernsvakter

 

Utover disse akuttjenestene, kan det kommunale tjenesteapparatet og/eller Nav på forskjellige måter yte annen type hjelp til personer med rusmiddelproblemer. Mange av disse hjelpetiltakene kan personen fritt benytte seg av eller selv søke seg inn til.        

Ved siden av det tilbudet bruker- og interesseorganisasjoner gir, finnes også en rekke rustiltak som blir gitt i regi av andre frivillige/ideelle organisasjoner/stiftelser eller andre typer organisasjoner eller tiltak. Også mange av disse tiltakene kan man fritt benytte seg av eller selv søke seg inn til.     

 

Klikk deg inn på boksene under for mer informasjon om disse tiltakene/tilbudene.