Læringssafari

Oppfølging av personen

I mange tilfeller kan (og skal) den i hjelpeapparatet som har gjennomført kartleggingen, fortsette å følge opp personen. Ofte kan personen selv klare å endre sin bruk av rusmidler på egenhånd med litt støtte/rådgivning og/eller gjennom deltagelse i selvhjelpsgrupper eller andre tilgjengelige støttetiltak. I andre tilfeller vil det være nødvendig å sette inn mer omfattende hjelpetiltak.

 

Her gir vi eksempler på ulike måter å gi oppfølging til personer med forskjellige grader av rusproblemer.