Læringssafari

Hvor går veien videre?

Hvordan gi god oppfølging?

 

Når det gjennom en samtale, bruk av screeningverktøy eller på annen måte kommer fram at en person har en risikofylt bruk, skadelig bruk eller avhengighet til rusmidler, må dette følges opp av den som har gjennomført kartleggingen. Hvordan personen skal følges opp vil imidlertid være avhengig av flere forhold.

 

  • Hva personen selv tenker om å endre sin bruk av rusmidler og hva slags oppfølging han/hun mener å ha behov for.
  • Alvorligheten i situasjonen, bruksmønster og konsekvensene dette medfører for personen selv og andre.
  • Hva du som hjelper har av kompetanse og hvilke hjelpetiltak du har tilgjengelig.

 

  

Den gravide fyller selv ut TWEAK-skjema. Det kan foregå på venterommet eller under konsultasjon. Når utfylling foregår på venterommet må det følge med et skriv som informerer den gravide om hovedhensikten, om anonymitet og evt. oppbevaring av kartleggingsskjemaet. Dersom utfylling foregår under konsultasjonen bør jordmor eller lege gjøre annet arbeid imens. Den gravide kan da føle seg mindre iakttatt, noe som kan bidra til mindre underrapportering.