Læringssafari

Hvordan ta opp temaet?

Det er mange måter å ta opp temaet bruk av rusmidler. Det er likevel noen generelle tips om hvordan du kan gjøre det. Nedenfor gis noen konkrete eksempler i forhold til spesielle situasjoner.

 

Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å bringe bruk av rusmidler inn i en samtale. På samme måte som bruk av tobakk, kosthold og fysisk aktivitet, er også bruk av rusmidler i like stor grad knyttet til livsstilsvaner. Å snakke om bruk av rusmidler bør være like aktuelt, viktig og naturlig som det er å snakke om røyking, matvaner og mosjon.   

 

Hvordan ta opp bruk av rusmidler i en samtale?