Læringssafari

Barrierer for å snakke om bruk av rusmidler


Noen kan oppleve det som vanskelig å ta opp temaet rusmiddelbruk med en annen person. Både som ansatt innenfor hjelpeapparatet og/eller som privatperson i møte med hjelpeapparatet kan du kanskje kvie deg for å bringe dette opp som tema. Årsakene kan være mange, men grunnene til likevel å gjøre det er betydelig fler