Læringssafari

Med hvem og hvorfor skal vi snakke om bruk av rusmidler

Hvorfor:
For mange vil det å spørre om bruk av rusmidler være det første steget på veien for å endre en atferd som kan ha skadelige konsekvenser for dem selv eller andre. En slik samtale kan ha flere formål:

Marius Sørensen Sjømælling - BAR