Læringssafari

Bruk av alkohol og andre rusmidler

Hvor mange bruker rusmidler i Norge? Hvilke rusmidler brukes? Hvor mange har et rusmiddelproblem? Hvor mange personer er pårørende til mennesker med rusmiddelproblemer?

 

Det er vanskelig å gi nøyaktige svar på disse viktige spørsmålene. Likevel er det mange som prøver og det brukes ulike metoder for å gi så gode svar som mulig. Vi har her forsøkt å oppsummere statistikk fra pålitelige kilder som vi refererer til.

 

Hvis du klikker deg inn på de fire boksene under, finner du forskjellig statistikk som forsøker å besvare disse spørsmålene.

 

Close