Læringssafari

Verktøyene støtter samtalen

Jeanette Rundgren – proLAR

Kartleggingsverktøyene kan bidra til å sette personen i gang med å tenke omkring egen rusmiddelbruk og hjelpe til å systematisere tenkingen. Svarene og beregnet score gir informasjon om hvor risikofylt bruksmønster personen har og er grunnlag for å avgjøre hva som bør skje videre.

 

Måten denne samtalen blir gjennomført på vil være avgjørende for om personen ønsker å jobbe mot en endring av sine rusmiddelvaner. Det er viktig å minne om at kartleggingsverktøyene kun er et hjelpemiddel for å få rusmiddelbruk på dagsorden og et utgangspunkt for den videre samtalen.