Læringssafari

Motiverende intervju

Hvordan motivere en person til å endre sin bruk av rusmidler?

Hva er et godt møte med hjelpeapparatet?

 

Definisjon av MI ved Miller og Rollnick (opphavsmenn):

"MI er en klientsentrert rådgivning der en i samarbeid mellom klient og rådgiver stimulerer til positiv endring gjennom å lokke frem og forsterke personens egen motivasjon"


Metoden er evidensbasert og har vært i bruk innenfor rusmiddelproblematikk, med gode resultater siden den ble utviklet i USA tidlig på 1980-tallet. Metoden brukes i dag på de fleste livsstilsområder.
I MI er det ønskelig å bidra til at personen selv skal kjenne behov og ønske om endring, mens rådgiveren skal motivere og øke personens tillit til å lykkes med endringene. Her er noen av nøkkelelementene i metoden: