I Norge bruker vi begrepet ”én standard alkoholenhet”. På mange måter er dette et restaurantbegrep, som innebærer at når du får servert ”én alkoholenhet” på et serveringssted, skal du få servert tilnærmet samme mengde ren alkohol. Dersom det er snakk om hjemmeservering, vil ofte mengden ren alkohol variere (10-20 gram). I følge Nasjonalt folkehelseinstitutt er det mellom 12-15 gram ren alkohol i en norsk ”standard alkoholenhet”. ”En standard alkoholenhet” regnes ofte som:

  • En flaske 33cl pils (ca 4,5 % volumprosent)
  • Et glass 12cl vin (ca 15 % volumprosent)
  • Et glass 7,5cl hetvin (ca 20 % volumprosent)
  • En drink 4cl brennevin (ca 40 % volumprosent)

Volumprosenten angir hvor mange milliliter (ml) ren alkohol det er i 100 ml av innholdet.
For å regne dette om til vektprosent (hvor mange gram ren alkohol det er pr 100 gram innhold), brukes følgende formel: Egenvekten til alkohol 0,8 multiplisert med volumprosenten til den alkoholholdige drikken. http://snl.no/.sml_artikkel/alkohol

Et regneeksempel:
En flaske 33cl pils (4,5 % volumprosent)
0,8 x 4,5 = 3,6 gram pr 100 ml (0,36 gram pr cl) = 11,88 gram ren alkohol pr flaske

Denne Alkoholenhetskalkulatoren bruker nevnte formel for å regne ut gram ren alkohol i de alkoholholdige drikkene som du spesifiserer. Basert på dine valg, omregner kalkulatoren det totale antall gram ren alkohol til ”standard alkoholenheter”. I denne kalkulatoren inneholder ”én standard alkoholenhet” 13,5 gram ren alkohol. Kalkulatoren er kalibrert slik, da 13,5 gram er mediantallet for Nasjonalt folkehelseinstitutt sin definisjon av gram ren alkohol i ”én standard alkoholenhet” (12-15 gram).

Helsemyndighetene i mange land bruker begrepet ”én alkoholenhet” og forholder seg også til Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine grenseverdier når de gir befolkningen anbefalinger i forhold til alkoholkonsum pr uke:

Det finnes ingen universell norm for hvor mange gram ren alkohol det skal være i ”en alkoholenhet”. Det betyr at mengde ren alkohol i en alkoholenhet vil variere mellom ulike land.

WHO sine grenseverdier kan således ikke betraktes som en fasit over hvor mange alkoholenheter en person kan innta pr uke/pr drikketilfelle uten at dette nødvendigvis vil innebære en potensiell risiko for å utvikle helseskade.

På bakgrunn av dette vil denne alkoholenhetskalkulatoren kun gi veiledende informasjon.
Hensikten med kalkulatoren er å gi deg som bruker en visuell tilbakemelding i forhold til det du oppgir å være ditt normale/typiske ukentlige forbruk av alkohol, sett ut fra WHO sine grenseverdier og tidligere nevnte forhold.

Kalkulatoren kan også brukes som et klinisk verktøy for ansatte i hjelpeapparatet/ tjenesteapparatet for å samtale om bruk av alkohol.