Lars Lien

Leder

Interessefelt og ansvarsoppgaver:

Lien har ansvaret for å følge opp helheten i ROP-tjenesten, og han er spesielt opptatt av behandling og forskning.

Utdanningsbakgrunn:

Lege, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. Dr. med (2003) med studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom.

Publikasjoner:

Se Lars Liens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System inNorway)