UTREDET: Arild Knutsen, Hege Myhrvang Beck og Morten Brodahl har alle blitt utredet flere ganger. På Erfaringsseminar om utredning i TSB delte de sine opplevelser.

UTREDET: Arild Knutsen, Hege Myhrvang Beck og Morten Brodahl har alle blitt utredet flere ganger. På Erfaringsseminar om utredning i TSB delte de sine opplevelser. (Foto: Frøy Lode Wiig)

Deler erfaringer fra utredning

– Hva var utredning og hva var behandling? For meg gled det over i hverandre, fortalte Arild Knutsen på erfaringsseminar om utredning i TSB.

Hva må behandler vite før start av behandling? Hvor mye skal utredes, og hvordan skal det gjøres? Er det best å bruke skjema, intervju eller observasjon?  Og hvem skal gjennomføre kartleggingen – lege, psykolog, sosionom eller sykepleier? Dette er noen av spørsmålene som drøftes på Erfaringsseminar om utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Anne Landheim fra Kompetansetjenesten ROP og Espen Ajo Arnevik fra Kompetansetjenesten TSB står bak erfaringsseminaret for ansatte i utredningsenheter i TSB.  (Foto: Frøy Lode Wiig)

Anne Landheim fra Kompetansetjenesten ROP og Espen Ajo Arnevik fra Kompetansetjenesten TSB står bak erfaringsseminaret for ansatte i utredningsenheter i TSB.  (Foto: Frøy Lode Wiig)

som arrangeres på Høsbjør 7. og 8. mai. De nasjonale kompetansetjenestene ROP og TSB står bak samlingen.

– Målet er å utveksle erfaringer om utredning innen TSB og lære av hverandre. Vi skal også diskutere om vi skal etablere et faglig nettverk for utredningsenheter, sa Anne Landheim, forskningsleder i Kompetansetjenesten ROP.

Se også: Kartleggingsverktøy

Tilrettelegging av behandling

Espen Ajo Arnevik, leder av Kompetansetjenesten TSB, minnet om at rundt femti prosent faller ut av behandling i TSB.

– Det avgjørende for om folk dropper ut, er måten behandlingen er tilrettelagt. Hvordan skal vi tilrettelegge best mulig, undret Arnevik.

Les også: Identifiser gapet i din enhet

Hvordan oppleves det å bli utredet?

På seminaret fortalte Arild Knutsen, Hege Myhrvang Beck og Morten Brodahl hvordan de har opplevd utredning. Alle tre har flere behandlingsopphold bak seg, og alle understrekte hvor viktig det er å vente med utredning til fullført avrusning. Men hvor lenge etter avrusning må man vente før utredning? Det er individuelt. Beck trengte tre måneder, Knutsen to uker.

– Når jeg er abstinent, blir jeg så negativ til meg selv. Husk at vedkommende som er i avrusning ikke er frisk, han eller hun er ikke seg selv. Vær varsom med å trekke for raske konklusjoner, advarte Knutsen.

Se ROP-TV: Utredning og behandling av psykose

Møte med kartleggingsverktøy

Brodahl var bekymret for om tid brukt til kartlegging og utredning spiste av tiden til behandling.

– Selv er jeg glad i skjemaer, men for mange kan alle kartleggingsverktøyene virke voldsomme, påpekte Brodahl.

Beck understrekte at behandler må forklare hvorfor de bruker ulike skjema og verktøy.

– Så lenge behandler forklarte meg at grunnen til at de stilte alle spørsmålene var at de ønsket å bli kjent med meg, var jeg positiv. Det var også nyttig når mine svar ble brukt som grunnlag for samtale og diskusjon, sa hun.

Elefanten i rommet

Knutsen mente det burde være mer prat om rus i utredningsfasen.

– For meg var det elefanten i rommet. Det var ingen som spurte meg: Har du rusa deg siden du kom hit? Har du russug? Hvordan tror du det blir å unngå rus når du kommer hjem?

Les også: " Strutsebehandling" å ikke spørre om rus

 

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no