Arkiv / Artikler

 • Selvhenvisning øker brukerinvolvering, men lite annet

  Å kunne henvise seg selv til innleggelse i psykisk helsevern øker brukernes autonomi, men har ingen effekt på omfanget av bruken av sykehustjenester, viser ny, norsk undersøkelse. – Positivt for b...
 • P3 røyker bort smerten

  I nyeste episode av TV-serien P3 sjekker ut møter programleder Leo Ajkic mennesker som bruker cannabis til å døyve smerte. 
 • Nye dilemmafilmer fra Akan

  Til hjelp for ledere og arbeidsgivere har Akan laget filmer om dilemma knyttet til pengespill, narkotika og medikamenter. 
 • Hvordan håndtere smerte psykologisk

  En ny bok drøfter hvordan man kan forstå og håndtere smerte utfra et psykologisk perspektiv. 
 • Å bli bedre handler om mer enn å bli kvitt symptomer

  Personer med ROP-lidelser forteller hva bedring betyr for dem i en ny, norsk studie. – Bedring handler like mye om å kunne delta i samfunnet og ha trygge økonomiske vilkår som å kontrollere rusen,...
 • Svekket kognisjon kan hindre bedring

  Alle rusmidler påvirker hukommelse og evnen til styre impulser og ta gode beslutninger. Det kan ha store konsekvenser for recovery, understreker nevropsykiater Andrés Fonseca. 
 • Ajkic sjekker ut MDMA, Bramness advarer

  NRK profilen Leo Ajkic sjekker ut MDMA i sitt nye TV-program. ROP-forsker Jørgen Bramness advarer mot skadevirkningene. 
 • Må ha likt tilbud over hele landet

  – Vi må bort fra at hva slags behandling brukere får avhenger av lokale tilbud og lokale kjepphester, sa Jan Olav Johannessen da han presenterte pakkeforløpet for psykoselidelser på Helsedirektora...
 • Det er din lever!

  ProLAR har utviklet en ny informasjonsbrosjyre til brukergruppa om hepatitt C.
 • Blir motivert av trening

  «Grusomt» syntes Ole Jonas Vang første gang han ble tvunget opp på tredemøllen som ledd i rusbehandling ved St. Olavs i Trondheim. Nå merker han at trening gir økt motivasjon på flere livsområder.
 • Slår et slag for psykofarmakologiske avdelinger

  Forsker Jørgen Bramness’ vil ikke ha medisinfrie avdelinger. I siste nummer av Psykisk helse etterlyser han avdelinger hvor medisiner brukes bedre.  
 • Dette gjorde vi i 2016

  Flere bokutgivelser, webprosjekt, spennende forskning og undervisning i ACT; i ROP-tjenestens årsmelding kan du lese mer om hva vi gjorde i 2016.
 • Ny bok om psykisk helsearbeid

  Arbeidet med å bedre psykiske vansker, må skje gjennom mellommenneskelige møter, mener forfatterne av ny bok om psykisk helsearbeid. 
 • Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  Forskere går sammen om å styrke fokus på somatisk sykelighet blant rusmiddelavhengige. – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettv...
 • Ny studie om hjernens utvikling

  En ny amerikansk studie skal følge 10.000 barn fra de er 10 til 20 år. Målet er å kartlegge hjernens normalutvikling. 
 • Rusbehandling under tvang har ikke langvarig effekt

  Personer som frivillig oppsøker rusbehandling har bedre psykisk helse etter døgnbehandlingen, sammenlignet med personer som får rusbehandling på døgninstitusjon under tvang. Rusekspert etterlyser...
 • Etterlyser kriterier for medforskning

  Hva vil vi med brukermedvirkning i forskning, spør kronikkforfattere i Dagens Medisin.  
 • Ny rapport om recovery

  Hva betyr recovery for brukerne, er spørsmålet som belyses i den nye rapporten «Skipper og los på samme skute» fra Sagatun brukerstyrt senter. 
 • Gir viktig kunnskap om recovery

  Antologien «Et bedre liv» gir viktig kunnskap om hva brukerne selv mener er viktig for recovery, sa redaktør Anne Landheim da boka ble presentert på internasjonal konferanse om dobbeltdiagnoser. 
 • Presenterer ROP Vestfold i Madrid

  ROP Vestfold har oppnådd gode resultater for en brukergruppe med omfattende og sammensatte utfordringer, viser evalueringsrapport som presenteres på internasjonal kongress i Madrid.