LEGEMIDLER: I det nyeste nummeret av bladet Psykisk helse er ROP-forsker Jørgen Bramness intervjuet om bruk av legemidler og medisinfrie behandlingstilbud.

LEGEMIDLER: I det nyeste nummeret av bladet Psykisk helse er ROP-forsker Jørgen Bramness intervjuet om bruk av legemidler og medisinfrie behandlingstilbud. (Faksimile Psykisk helse)  

Slår et slag for psykofarmakologiske avdelinger

Forsker Jørgen Bramness’ vil ikke ha medisinfrie avdelinger. I siste nummer av Psykisk helse etterlyser han avdelinger hvor medisiner brukes bedre.  

– Hvis man virkelig skulle gjøre noe, skulle man opprette avdelinger der legemidlene sto helt sentralt. Ikke fordi det skulle brukes mer legemidler, men bedre. Der kunne man innenfor trygge rammer finne de optimale dosene og de optimale legemidlene for hver enkelt, sier psykiater og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Jørgen Bramness, i et intervju med bladet Psykisk helse.

Han mener det er for lite kunnskap om farmakologi blant leger og psykiatere, og understreker at legemidler som har effekt, som regel også har bivirkninger. Men mange bivirkninger oppdages ikke av legen eller brukeren. Det kan være fordi de er så like plagen selv, eller fordi man mistolker dem for nye sykdommer, sier Bramness.

For mange legemidler

I intervjuet innrømmer Bramness at mange brukere får for mange legemidler samtidig og får for høye doser.

– Det er ikke god legepraksis å sette pasientene på mange antipsykotiske stoffer samtidig. Mange psykiatere gjør nok det fordi de ser at det første ikke hjelper. De ser et stort lidelsestrykk og mye smerte og prøver å hjelpe, sier Bramness til Psykisk helse.  

Se ROP-TV: Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner

Hva er medisinfri behandling?

Han mener problemet med å innføre medisinfrie behandlingstilbud er at det ikke er spesifisert hva medisinfri behandling er. Betyr det behandling uten psykofarmaka, bare behandling uten antipsykotiske legemidler eller behandling uten stemningsstabiliserende legemidler, undrer Bramness.

– Noen ganger er det riktig å ta bort, noen ganger skal man bytte, redusere eller finne en annen kombinasjon. Den beste behandlingen skjer når man bestemmer selv i samråd med legen. Men det fordrer høyere kunnskap hos psykiaterne, sier Bramness til Psykisk helse.

Les også: Debatt om medisinfrie behandlingstilbud

Nyhetsbrev

Meld deg på her for å motta siste nytt fra ROP.no